top of page
1117-036.jpg
Ingrid%20Henderson_edited.jpg
1117-022.jpg

"They didn’t set out to use hydropower, it came as a revelation to Thomas Malcolm McAlpine the third son of concrete Bob, when he went to the dentist in Helensburgh because the dentist was using a turbine for the drill. It gave him a eureka moment. If the water could power the drill that went into his teeth then possibly water could be used on the Mallaig extension as well."

Ceòl na Loidhne (2020)

Ceòl na Loidhne

Ceòl na Loidhne
Ceòl na Loidhne: Ingrid Henderson

Ceòl na Loidhne: Ingrid Henderson

00:42
Play Video
Ceòl na Loidhne: Mallaig

Ceòl na Loidhne: Mallaig

00:43
Play Video
Ceòl na Loidhne: Alister

Ceòl na Loidhne: Alister

00:40
Play Video

’S e Loidhne na Gàidhealtachd an Iar eadar A’ Ghearasdan agus Mallaig aon de na tursan as boidhche anns an t-saoghail. Agus a-nis, tha cruinneachadh ùr de dhealbhan air nochdadh a’ sealltainn mar a thogadh an loidhne. Tha’n ceòladair Ingrid NicEanraig a’ leanntainn an sgeulachd a tha seo agus na tha na dealbhan ag innse dhuinn mu dheidhinn an fheadhainn a thog an loidhne. Tha i cuideachd a’ feuchainn ri dèanamh a-mach cò a thog iad. Aig an aon àm tha Ingrid a’ sgrìobhadh ceòl ùr airson an loidhne a chomharrachadh. 

2021 'Duaisean RTS Alba' - Prògram Aithriseach is Fìrinneach Sònraichte - Eachdraidh: Air a' gheàrr-liosta  

bottom of page