top of page
Lorna support group_edited.png
Lorna support group.jpg

Mise is ADHD (2022)

Lorna support group_edited.jpg

Mise is ADHD
Mise is ADHD: Suzie

Mise is ADHD: Suzie

00:55
Play Video
Mise is ADHD: Suzie

Mise is ADHD: Suzie

02:09
Play Video
Mise is ADHD

Mise is ADHD

01:46
Play Video

Tha na h-àireamhan de bhoireannaich a tha a faighinn a-mach gu bheil ADHD orra air a dhol suas gu mòr anns na bliadhnaichean a chaidh seachad. ’S e Siùsaidh NicDhonnchaidh aon dhiubh. Tro coinneachadh le diofar dhaoine eile le ADHD, tha Siùsaidh a’ faighinn a-mach tro sgeulachdan pearsanta làidir am buaidh a tha e air toirt air am beatha - bho duiligheadas le obair a chumail gu droch shlàint’-inntinn gu bhith gan lorg fhein an luib siostam a’ cheartais. Cluinnidh Siùsaidh mun fhaochadh a tha a tighinn an luib dearbhadh ADHD agus an diofar a bhitheadh e air ’s dòcha a dhèanamh ann am beatha chuid nam bitheadh fios air a bhith aca na bu tràithe gu robh e orra.

bottom of page