top of page
Eyve.jpg

Fàilte gu Alba (2022)

Eyve.jpg

Fàilte gu Alba
Fàilte gu Alba: Ali leaving Syria

Fàilte gu Alba: Ali leaving Syria

00:39
Play Video
Fàilte gu Alba: Musicians in Exile

Fàilte gu Alba: Musicians in Exile

00:48
Play Video
Fàilte gu Alba: Rothesay

Fàilte gu Alba: Rothesay

00:32
Play Video

Tha na milleanan de dhaoine bho air feadh na cruinne a b’fheudar an dachannan agus an dùthchanan fhàgail airson iomadh diofar adhbhar. Tha Glaschu aithnichte mar bhaile a tha a cuir fàilte bhlath air fogarraich agus luchd-siridh comraich. Tha an t-seinneadair Mischa Nic a’ Phearsain a’ coinneachadh ri cuid den fheadhainn a tha ag amas air toiseach-toiseachaidh ùr sa bhaile. Tro bhith a’ sas ann an diofar phroiseactan-ciùil còmhla riutha, tha I a cluinntinn an cuid-sgeulachdan agus mar a tha cèol cho cudromach nam beatha. Nam measg tha buill den Joyous Choir, buidheann iongantach a tha a’ toirt ri cheile boireannaich bho air feadh an t-saoghail agus Ali, deugaire a theich an cogadh ann an Syria a bhitheas a sgrìobhadh òrain rap.

bottom of page