top of page
p06vbrhb.jpg
p06vbrhb.jpg

"I have siblings wow, only wow. It’s a completely new situation for me. Only with one call, I have a Dad, I have 2 sisters and I have one new brother – a family after a call – a new family, after this call."

A' Sireadh Sascha
(2018)

p06vbrhb.jpg

A' Sireadh Sascha
A' Sireadh Sascha: Introduction

A' Sireadh Sascha: Introduction

02:22
Play Video
A' Sireadh Sascha: Promo

A' Sireadh Sascha: Promo

00:00
Play Video
A' Sireadh Sascha: Mischa

A' Sireadh Sascha: Mischa

00:51
Play Video

An còmhnaidh ann an smuaintean Lachie Mac a’ Phearsain tha Sascha, am mac nach fhac’ e o chionn 34 bliadhna. Tha Lachie air cuir roimhe gur e seo am bliadhn’ a lorgas e Sascha a tha e air a bhith a sireadh fad bhliadhnaichean. Na òige, bha Lachie stèidhidht' sa Ghearmailt leis an airm. Phòs e Christine, Gearmailtach òg agus rugadh mac dhaibh, Sascha Lachlan MacPherson. Dhealaich iad, ach lean Lachie air Sascha fhaicinn. A’ tilleadh a dh’ Alba airson a dhol don oilthigh ge-tà, chaill Lachie sgeul air Sascha. Tha am prògram seo a leantainn Lachie agus a' nighean, Mischa, a tha na seinneadair cliùiteach, 's iad a ‘sireadh mac agus bràthair.

bottom of page